Wydawca treści Wydawca treści

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

W roku 2022 Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bardo Śląskie pełni również obowiązki PAD-u Nadleśnictwa Henryków.

 

Numery telefonu do PAD-u to: 74 8 162 626, 725 682 977