Lista aktualności Lista aktualności

szkółka lesna

Cała produkcja sadzonek drzew i krzewów gatunków lasotwórczych oraz sadzonek drzew i krzewów gatunków ozdobnych potrzebnych do zalesień gruntów nieleśnych i odnowienia lasu prowadzona jest w szkółkach leśnych.

Do końca 1992 roku gospodarka szkółkarska w Nadleśnictwie Bardo Śląskie oparta była na sześciu szkółkach leśnych, zlokalizowanych na terenie czterech leśnictw, których łączna powierzchnia wynosiła 3.91 ha. W tym okresie ilość produkowanego przez te szkółki materiału sadzeniowego zaspokajała potrzeby własne Nadleśnictwa, lecz etat zalesień i odnowień był dużo mniejszy niż w ostatnich latach. Projekt obecnej szkółki polowej Nadleśnictwa został wykonany w 1991 roku. Bazą do utworzenia tej szkółki była stara szkółka gospodarcza w leśnictwie Wilcza (założona w 1968 roku) oraz grunty porolne, użytkowane wcześniej jako deputaty pracownicze (kwatera I, II/III i VI).

W latach 1991-1993 produkcja prowadzona była tylko na "starej szkółce", natomiast grunty porolne były ugorowane i nawożone organicznie (siewy roślin motylkowych, komposty korowe). W 1992 roku rozpoczęto montaż ogrodzenia oraz deszczowni szkółki. W 1993 roku rozpoczęto produkcję na części porolnej szkółki (kwatera VI ). Jednakże produkcja była utrudniona przez prowadzone prace inwestycyjne. Pełną produkcję uruchomiono na Szkółce Leśnej "Wilcza" w 1994 roku. Wyprodukowano wówczas 2 m1n.430 tysięcy sztuk sadzonek, z czego 1 m1n.60 tys. sztuk przypadło na gatunki iglaste. W 1997 roku na szkółce wyprodukowano 2 m1n.490 tys. sztuk sadzonek w tym 512 tysięcy sztuk sadzonek gatunków iglastych. Związane to jest z prowadzoną przez Nadleśnictwo w tamtych latach przebudową drzewostanów, a w konsekwencji zwiększeniem udziału procentowego gatunków liściastych.W latach 2009-2013 na szkółce wyprodukowano  średniorocznie - łącznie 1 077 tyś.szt. sadzonek z tego:
                        Bk-337 tyś,
                        Św - 252 tyś,
                        Jd - 194 tyś,
                        So.c - 3 tyś,
                        Jw - 18 tyś,
                        Dbsz - 179 tyś,
                        Lp- 60 tyś,
                        Ol - 18 tyś,
                       biocenotyczne  - 16 tyś .

Szkółka Wilcza dysponuje deszczownią stałą uruchamianą automatycznie. Woda pobierana jest ze zbiornika sztucznego i przed podlewaniem filtrowana. Na szkółce zlokalizowany jest budynek socjalny oddany do użytku w 1995 r. oraz pomieszczenie gospodarcze i magazyn sprzętu (wiata). W piwnicach budynku socjalnego znajdują się dwie komory chłodnicze wykorzystywane do przechowywania i stratyfikacji nasion (buk, dąb, jodła). W roku 2001 wykonano płytę kompostową,na której obecnie produkowany jest kompost w ilości około1000mp w tym dojrzały około700mp. Na wyposażeniu szkółki znajduje się sprzęt, który w dużym stopniu ułatwia pracę i poprawia jakość produkowanego materiału sadzeniowego. Są to : siewnik Combi, klamrowy podcinacz sadzonek oraz 5-cio rzędowy wyciskacz bruzd (aktywny), wyorywacz z aktywnym rusztem (wszystko wyprodukowane przez firmę EGEDAL). Całość szkółki zlokalizowana jest na glebach brunatnych kwaśnych o odczynie pH 4.0-6.5 Gatunek gleby- piaski gliniaste mocne. Gleby bardzo zasobne, wymagają niewielkiego zasilania nawozami mineralnymi. Wysokość szkółki nad poziomem morza 450 m .

W bieżącym roku na Szkółce Wilcza prowadzona jest produkcja następujących gatunków:

1. Iglaste :

  • świerk pospolity, 
  • jodła pospolita.

2. Liściaste :

  • buk zwyczajny,
  • dąb szypułkowy,
  • lipa drobnolistna,  
  • klon jawor,
  • olsza czarna,
  • i inne.

 Całość prac hodowlanych na szkółce od 1997 r. jest wykonywana przez Zakład Usług Leśnych, który powstał na bazie pracowników sezonowych.