Lista aktualności Lista aktualności

Forest Camp International 2024 - międzynarodowe manewry strażackie

W dniach 08-09 czerwca 2024 roku na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie odbyły się międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Niezależnych Ekspertów Pożarnictwa (SNEP) przy współpracy z współorganizatorami tj:

Europejskim Instytutem Leśnictwa (EFI), Fundacją PauCosta oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

Na Naszym terenie gościliśmy aż 130 strażaków strażaków przybyłych  z 4 kontynentów: Europy, Ameryki Północnej, Afryki i Australii. 

Europę reprezentowali przedstawiciele: Szwajcarii, Słoweni, Polski, Holandii, Hiszpani, Serbi, Niemiec.

Amerykę Północną : Kanada, USA, Meksyk.

Afrykę: Republika Południowej Afryki.

Australia: Australia

 

Głównym założeniem manewrów było zdobywanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do skutecznej walki z pożarami lasów w miejscach niedostępnych dla samochodów gaśniczych i przy ograniczonych zasobach podstawowego środka gaśniczego - wody.