Wydawca treści Wydawca treści

Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy "OBRYW SKALNY"

Zespół  Przyrodniczo Krajobrazowy o nazwie „Obryw skalny”.

To osuwisko skalne zostało ustanowione zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Uchwałą nr XXXVI/271/2006 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 września 2006 roku.  Zlokalizowany jest w leśnictwie Opolnica, w oddziale leśnym 238, a jego powierzchnia wynosi 12,59ha.  „Obryw skalny” posiada wysokie wartości estetyczne, naukowe, edukacyjne, przyrodnicze, kulturowe oraz krajobrazowe, które wyróżniają go spośród otaczającego go krajobrazu.