Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY NADLEŚNICTWA

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 71 lata, a przeciętna zasobność przekracza 307 m sześc./ha.

fot. Roman Warzecha

 

Udział siedlisk leśnych

 • 83 proc. – lasy górskie, czyli drzewostany z przewagą najczęściej świerka z udziałem buka i jodły
 • 15 proc. – lasy wyżynne, czyli drzewostany z przewagą najczęściej sosny z udziałem dęba, olszy
 • 1 proc. – bór górski, czyli drzewostany z przewagą świerka i drobny udziałem drzew liściastych
 • 0,2 proc. – bór wyżynny, czyli lasy z przewagą sosny
 • 0,3 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny
 • 0,5 proc. – lasy łęgowe górskie, czyli lasy porastające żyzne, tereny górskie

Udział gatunków lasotwórczych

 • 40,81 proc. – świerk
 • 23,12 proc. –  buk
 • 12,85 proc. – dąb
 • 8,88 proc. – sosna
 • 3,78 proc. – modrzew
 • 3,61 proc. – jawor
 • 1,74 proc. – brzoza
 • 1,53 proc. – olsza
 • 1,4 proc. – jesion
 • 0,84 proc. – lipa
 • 0,48 proc. – jodła
 • 0,96 proc. – inne

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 8 proc. – I klasa
 • 10 proc. – II klasa
 • 20 proc. – III klasa
 • 17 proc. – IV klasa
 • 17 proc. – V klasa
 • 28 proc. – VI klasa i starsze