Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY NADLEŚNICTWA

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 75 lata, a przeciętna zasobność przekracza 301 m sześc./ha.

fot. Roman Warzecha

 

Udział siedlisk leśnych

 • 82,9 % – lasy górskie, czyli drzewostany z przewagą najczęściej świerka z udziałem buka i jodły
 • 14,5 % – lasy wyżynne, czyli drzewostany z przewagą najczęściej sosny z udziałem dęba, olszy
 • 0,8   % – bór górski, czyli drzewostany z przewagą świerka i drobny udziałem drzew liściastych
 • 0,8   % – lasy łęgowe wyżynne, czyli lasy porastające żyzne, tereny wyżynne
 • 0,4   % – lasy łęgowe górskie, czyli lasy porastające żyzne, tereny górskie
 • 0,3   % – bór wyżynny, czyli lasy z przewagą sosny
 • 0,3   % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 32,56 % – świerk
 • 28,04 % – buk
 • 14,27 % – dąb
 • 8,63   % – sosna
 • 4,93   % – modrzew
 • 3,94   % – jawor
 • 1,57   % – olsza
 • 1,4     % – jesion
 • 1,14   % – jodła
 • 1,11   % – brzoza
 • 1,08   % – lipa
 • 1,01   % – daglezja
 • 0,32   % – innych 8 gatunków

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 5   % – I klasa
 • 13 % – II klasa
 • 16 % – III klasa
 • 14 % – IV klasa
 • 16 % – V klasa
 • 10 % – VI klasa i starsze
 • 25 % – KO
 • 1   % – KDO