Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Polskie lasy zaliczają się do czołówki europejskiej pod względem zasobności. Średnia dla Polski w statystykach SoEF 2020 to 288 m3/ha z uwzględnieniem gruntów związanych z gospodarką leśną. Jest to dużo wyższy wynik od przeciętnej dla Europy – 169 m3/ha.

Dominującymi gatunkami w lasach nadleśnictwa są: świerk, buk i dąb. Gatunki iglaste zajmują 48,57%, a liściaste 51,43%.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

W dzisiejszych czasach korzyści pozamaterialne ( pozaprodukcyjne ) lasu są częściej ważniejsze od typowo produkcyjnych. Las jest producentem tlenu, reduktorem zanieczyszczeń, regulatorem wód gruntowych, ogranicza erozje gleb, łagodzi czynniki atmosferyczne, jest miejscem życia wielu gatunków zwierząt oraz miejscem, gdzie i my lubimy wypoczywać i cieszyć się jego pięknem.

Nadleśnictwo Bardo Śląskie prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 13 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 85 tys. m sześc. drewna.

Od 1 stycznia 2019 roku nadleśnictwo prowadzi użytkowanie lasu w oparci o  operat urządzania lasu opracowany na lata 2019-2028.


Średnioroczny etat użytkowania - 97,7 tys.m3. w tym:

  • użytki rębne  - 63,03 tys.m3,
  • użytki przedrębne  -34.68 tys.m3.

Średnioroczny etat powierzchniowy cięć pielęgnacyjnych :

  • czyszczenia późne - 267 ha,
  • trzebieże wczesne - 91 ha,
  • trzebieże późne - 367 ha.

 

 

Aukcja drewna Fot. Roman Warzecha

Drewno pozyskane na terenie nadleśnictwa trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

Całość drewna pozyskiwana w Nadleśnictwie Bardo Śląskie pochodzi z lasów zarządzanych wg. zasad prawidłowej gospodarki leśnej, co potwierdzają posiadane przez naszą jednostkę certyfikaty FSC i PEFC.

Las kojarzy się wielu z miejscem, gdzie pozyskuje się drewno w różnej postaci ( jest to użytkowanie główne ), ale nie tylko. Las to także miejsce gdzie można zbierać grzyby, jagody, poziomki, zioła ( jest to użytkowanie uboczne ).
 

Użytki uboczne, Jakie śliczne i smaczne!! Fot. Roman Warzecha

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Bardo Śląskie.