Wydawca treści Wydawca treści

Termomodernizacja

Nazwa projektu:

„Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)"

Planowany okres realizacji: 2017-2022 r.

Głównymi celami projektu są:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez:
  • zmniejszenie zużycia energii w budynkach
  • zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
  • racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,
  • zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym;
 • poprawa standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich użytkowania;
 • podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników;
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery.

Wśród najważniejszych zaplanowanych inwestycji znajdą się m.in.:

 • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • modernizacja/wymiana systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacja/wymiana  źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
 • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
 • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu energetycznego),
 • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

Ogólna wartość projektu

Całkowity budżet projektu to ponad 116 mln zł.

Projekt jest finansowany ze środków własnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem funduszu leśnego na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną budynków.

Jednostką odpowiedzialną za kierowanie projektem jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

 

Zakres projektu, w którym bierze udział Nadleśnictwo Bardo Śląskie

Nazwa projektu:

„Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)"

 

Nazwa zadania:

"Termomodernizacja budynku administracyjno – socjalnego Szkółki Leśnej Wilcza wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o. i cwu"

 

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu w Nadleśnictwie: 418 413,11 zł.

 

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszu leśnego: 239 736,28 zł.