Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Oferta sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Bardo Śląskie ograniczona jest możliwościami pozyskania drewna określonymi na podstawie planu urządzenia lasu. Nadleśnictwo oferuje sprzedaż takich gatunków jak: świerk, sosna, modrzew, jodła, buk, brzoza, dąb, jawor, jesion, lipa i olcha.

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna określone są zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą odbywa się na rynkach podstawowych za pomocą internetowego systemu - Portalu Leśno-Drzewnego. (www.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Surowiec który nie był ujęty na rynku podstawowym, może być sprzedany na rynku uzupełnień, za pomocą internetowej aplikacji e-drewno (www.e-drewno.pl).

Dodatkowo w ofercie Nadleśnictwa  tworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej. Organizacją i sprzedażą detaliczną  zajmują się leśniczowie w poszczególnych leśnictwach, do których telefony kontaktowe podane są zakładce  KONTAKT – Leśnictwa.

Klasyfikacja i pomiar drewna odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Ceny detaliczne surowca drzewnego m3 iglastego i liściastego zamieszczone są w cenniku - materiały do pobrania.

Odnośnie informacji na temat zakupu drewna należy kontaktować się ze specjalistą ds. marketingu

 

tel. 74 8 162 607

tel. kom. 725 682 949

e-mail: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl