Wydawca treści Wydawca treści

Projekt „Platforma widokowa – Natura 2000 w Górach Bardzkich”

Nadleśnictwo Bardo Śląskie prowadzi działania zmierzające do utworzenia miejsca łączącego aspekty edukacyjne z turystycznymi.

Nadleśnictwo Bardo Śląskie  prowadzi działania zmierzające do utworzenia miejsca łączącego aspekty edukacyjne z turystycznymi. Na urwisku skalnym zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Platforma widokowa – Natura 2000 w Górach Bardzkich". Planowany koszt przedsięwzięcia, wraz z tablicami edukacyjnymi oraz broszurami informacyjnymi wynosi 75 395 zł netto. Zadanie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania wynosi 35 712,70 zł netto i obejmuje pokrycie kosztów broszur informacyjnych w kwocie 623 zł netto, tablic edukacyjnych w kwocie 1 900 zł oraz wykonania platformy widokowej w kwocie 33 189,70 zł netto zł.

 

www.wfosigw.wroclaw.pl

              W dofinansowaniu przedsięwzięcia uczestniczy również Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 7 700 zł netto. Pozostałe koszty w kwocie 31 982,08 zł netto zostaną pokryte przez nasze nadleśnictwo.