Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 79 pomników przyrody. Są to w większości pojedyncze drzewa - 61 sztuk i grupy drzew - 17 sztuk  reprezentowane między innymi przez tulipanowce amerykańskie, katalpę żółtokwiatową , żywotnika olbrzymiego, buka purpurowego.

W zarządzie nadleśnictwa znajdują się 4 pomniki przyrody:

1. Pomniki przyrody nieożywionej:

- głaz narzutowy o wymiarach 165/130/65 cm zlokalizowany w miejscowości Błotnica (l-ctwo Błotnica).

- głaz narzutowy o nazwie "Kamień Brygidy" zlokalizowany w okolicy miejscowości Bardo (l-ctwo Opolnica)

2. Pomniki przyrody ożywionej:

- grupa dębów (8 - szt.) w pododdz. 66b, l-ctwo Błotnica, uznana za pomnik decyzja Wojewody Wałbrzyskiego z dn. 03.12.1988.

- pojedyńcze drzewo buk Fagus sylvatica , zlokalizowany w leśnictwie Chwalisław, uznany za pomnik decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.11.2006r.

 

W roku 2021 Nadleśnictwo Bardo Śląskie złozyło wniosek do UMiG Bardo o uznanie dwóch nowych pomnikow przyrody ożywionej. Dotyczy Najwyższego drzewa w Polsce Daglezji "HELENY" oraz Najwyższego Świerka w Polsce "ANTONIEGO"