Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zakres ochrony lasu w Nadleśnictwie Bardo Śląskie jest uzależniony od problemów z jakimi boryka się gospodarka leśna. Podstawowym elementem z zakresu ochrony lasu w Nadleśnictwie jest walka z kornikiem drukarzem, nękającym drzewostany świerkowe i stanowiącym dla nich olbrzymie zagrożenie.

                     Zwalczanie polega na stosowaniu różnego typu pułapek : feromonowych i klasycznych. W okresie największego zagrożenia przez kornika prowadzi się bardzo szybki obrót surowcem drzewnym i tzw. rotacyjną metodę zwalczania kornika- surowiec drzewny jest pozostawiany do zasiedlenia, po czym bardzo szybko wywożony, a na jego miejscu pozostawia się następny do zasiedlenia.

Żer Kornika drukarza. Fot. Roman Warzecha

                    Podstawową metodą zwalczania jest usuwanie drzew zasiedlonych (trocinkowych). Po wyznaczeniu drzewa opanowane przez kornika są w trybie pilnym wycinane i wywożone z lasu. Utrudnienie walki z kornikiem stanowią powstające dość często wywroty i złomy, będące skutkiem bardzo silnych wiatrów. Drewno z wywrotów musi być bardzo szybko usunięte z lasu. Wykorzystuje się je również na pułapki klasyczne, unikając wycinania do tego celu drzew stojących. Roczna ilość pozyskiwanego w ramach porządkowania stanu sanitarnego lasu surowca drzewnego waha się w zależności od aktywności kornika i ilości powstających wywrotów i złomów.

 

                   Oprócz zwalczania kornika, ochrona lasu w Nadleśnictwie Bardo Śląskie zajmuje się całą gamą prac prognostycznych, z obserwacjami brudnicy mniszki na czele. Wchodzą tu prace nad prognozowaniem zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych świerka, chrabąszczy, szeliniaka i patogenicznych grzybów.  Ważnym elementem ochrony lasu jest zabezpieczanie upraw przed szkodami od zwierzyny.

Ochrona upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę przez pakułowanie. Fot Roman Warzecha

Nadleśnictwo rocznie zabezpiecza grodzeniem ok. 14 ha upraw. W ten sposób zabezpiecza się głównie nasadzenia jodłowe. Innym sposobem stosowanym w nadleśnictwie jest zabezpieczanie za pomocą palików - głównie modrzewia oraz indywidualnymi oslonkami pojedyńcze drzewka. Indywidualną ochroną objęte są również siewki  cisa w rezerwatach na okolo 0,60ha (około 400szt siewek) .

Ochrona indywidualna siewek  cisa w rezerwatach. Fot archiwum nadleśnictwa

Dużą powierzchnię  stanowi  chemiczne zabezpieczenie upraw przed szkodami od zwierzyny. W 2021 roku było to 187 ha. (plan na 2022 235ha). W celu ograniczania szkód od zwierzyny ,w okresie zimowym wykładane są  drzewa ogryzowe.

Drzewo ogryzowe (fot. archiwum nadleśnictwa).

                    Nadleśnictwo prowadzi prace nad zwiększeniem naturalnego oporu środowiska leśnego wobec istniejących zagrożeń. Co roku wykładana jest karma dla naszych ptasich sprzymierzeńców.