Wydawca treści Wydawca treści

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

Obszar chronionego krajobrazu – Góry Bardzkie i Sowie.

Obszar chronionego krajobrazu – Góry Bardzkie i Sowie został utworzony na mocy uchwały Nr 8/91 WRN w Wałbrzychu z dnia 8 listopada 1991r. na powierzchni 17336 ha. Obecnie podstawą prawną jego funkcjonowania stanowi rozporządzenie nr 25/2008 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie.

Zasięgiem swoim obejmuje dość znaczną cześć Nadleśnictwa Bardo Śląskie.

Administracyjnie omawiany teren znajduje się w powiecie ząbkowickim (gminy: Bardo, Stoszowice, Ząbkowice obszar wiejski), dzierżoniowskim (gmina: Dzierżoniów) oraz kłodzkim (gmina Kłodzko i Nowa Ruda).

 

Więcej informacji na temat obszaru chronionego krajobrazu można uzyskać tutaj.