Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Na  terenie  Nadleśnictwa Bardo Śląskie gospodarka  łowiecka  prowadzona  jest  przez  7  kół  łowieckich  działających  na dziewięciu  obwodach  wydzierżawionych  oraz  przez  Ośrodek  Hodowli  Zwierzyny , zarządzany   przez  nadleśnictwo   na terenie  obwodu  wyłączonego  nr 327.

 

Nr obwodu

Nazwa koła                                    łowieckiego         

Pow. ogółem ha                   

Pow. leśna  ha               

327

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

   3 067

   2 137

328

"Jeleni Róg" Stoszowice

   5 494

     537

336    

"Cis" Ząbkowice Śl.

   4 040

   2 442

337

"Wrzos" Ząbkowice Śl.

   5 692

     675

338

"Kuropatwa" Ząbkowice Śl.

   4 346

     316

347

              j.w.

   4 670

   2 182

346

"Czajka"  Kłodzko

   7 294

   2 104

348

"Jawornik"  Złoty Stok 

   6 853

   3 054 

349

"Jeleń"  Kamieniec Ząbkowicki.

   5 654

    896                 Na terenie  nadleśnictwa  położona jest również niewielka część obwodów nr 355 Koła Łowieckiego "Diana " Nowa Ruda i nr 120 Koła Łowieckiego "Jarząbek" Paczków.

                 Ze  względów  historycznych  i ekonomicznych , najważniejszym gatunkiem zwierzyny łownej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny  zarządzanego przez  nadleśnictwo jest muflon.


Badanie przeprowadzone przez Dzięciołowskiego [2000] dowodzą, że ojczyzną muflona jest Bliski Wschód ,a nie jak przypuszczano wcześniej  Sardynia i Korsyka. Na tereny Europy, a ściślej do Grecji Turcji i na Cypr muflon, został  sprowadzony dość późno, bo dopiero w XVIII wieku. Z tych terenów trafił on do Włoch i Francji. W 1730 roku zwierzęta zostały sprowadzone z Korsyki do Parku Belweder pod Wiedniem, skąd zostały następnie przesiedlane na inne tereny Europy. Do Polski muflon  został zaintrodukowany w 1902 roku, kiedy to pierwsze osobniki (kilka sztuk) zostały wypuszczone w Górach Sowich.
              Muflon  jest dziką ,górską owcą, której  sierść  w  zależności  od  pory roku  przybiera  różne  ubarwienie. W okresie  lata sierść zwierzęcia ma  kolor rudawo-brunatny zaś zimą suknia jest  rudobrązowa. W okresie zimy  u samców (tryków) zauważalne są na bokach  szare lub białawe  plamy zwane siodłami, zaś wewnętrzna  strona  nóg , spód  ciała i lustro mają barwę białawą. Zwierzę to posiada krótki ale bardzo silny kark , na którym wyrasta grzywa z  dłuższych włosów. Samce posiadają duże ślimakowato zakręcona rogi - ślimy - o długości  do około 80cm i obwodzie do 23 cm. Owce z reguły nie posiadają rogów lecz około 5 do 8 % samic  posiada ślimy o długości do 10 cm. Długość  ciała muflonów (od nosa do nasady ogona) sięga do 135 cm u tryków i 120 cm u owiec. Wysokość w kłębie u tryków osiąga 85 cm a u owiec 75cm. Baran średnio waży około do  35 kg a owca średnio do 30kg. Okres rui trwa od października do grudnia. W okresie tym samce gromadzą w swoim otoczeniu kilka owiec. Podczas rui tryki często walczą  między sobą i czasami zaczepiają się ślimami tak, że nie mogą się rozdzielić i giną. Okres ciąży trwa 22 tygodnie. Młode (najczęściej jedno, rzadko dwa ) po urodzeniu ważą około 2,5kg. Po porodzie, przez okres trzech dni , matka wraz z jagnięciem nie opuszcza miejsca porodu, a następnie wraz  z przychówkiem wraca do kierdla.
                Muflony są wybitnymi trawożercami a najchętniej zjadanymi przez nie roślinami są: wilczomlecz, pokrzyk wilcza jagoda, krwawnik i ostromlecz, które łącznie z trawami stanowią od 70 do 90% pożywienia tych zwierząt. Pozostałą część pokarmu stanowią: pędy, liście drzew i krzewów oraz krzewinki, kora owoce i nasiona. Do szkód  wyrządzanych przez muflony w wyniku żerowania należą głównie zgryzanie i spałowanie, które powodowane są  niedostatkiem określonych pierwiastków w innym rodzaju pożywienia, najczęściej w okresie przedwiośnia. Dopóki muflony mają swobodny dostęp do wrzosu, borówki, liści malin i traw nie zgryzają i nie spałują drzew.
       
                 W obrębie populacji muflonów występujących na terenie nadleśnictwa  zauważono niepokojące zjawisko  objawiające się karkowrostem, który  jak szacowano dotyczył 60% tryków. W związku z tym z inicjatywy pracowników nadleśnictwa i RDLP we Wrocławiu  podjęto na szczeblu ministerialnym  decyzję o wsiedleniu  osobników z innych hodowli , w których tryki nie wykazują karkowrostu. 
Pierwsze muflony w ilości 26 osobników  ( 2 tryki, 12 owiec i 12 jagniąt) które  dotarły do nadleśnictwa w grudniu 2002 roku , pochodziły ze słowackiej hodowli w Topolczankach i zostały uzyskane w ramach wymiany za 4 polskie żubry. Zwierzęta zostały wpuszczone do specjalnie w tym celu wybudowanej zagrody, która umożliwiała stały nadzór weterynaryjny.
Kolejnego zakupu muflonów  ( 10 osobników) dokonano w Czechach w grudniu 2004 roku. W tym też roku wybudowano drugą, większą zagrodę adaptacyjną. Ostatniego zakupu dokonano w grudniu 2005 roku a sprowadzone zwierzęta pochodziły również  z Czech.
W roku 2006  zwierzęta z zagród stopniowo były wypuszczane i w sumie do otwartych łowisk trafiło ponad 100 osobników, część z nich ( 10 szt) przekazano do Nadleśnictwa Świdnica - celem prowadzenia dalszych badań w zamkniętej zagrodzie.
Wszystkie muflony przed wypuszczeniem z zagród zostały zakolczykowane natomiast części z nich zostały założone obroże z wmontowanym urządzeniem telemetrycznym.
Z chwilą wypuszczenia muflonów w otwarte łowisko został wprowadzony całkowity zakaz odstrzału oznakowanych osobników.


Według inwentaryzacji na dzień 10.03.2022 roku liczebność muflonów wynosiła 208 sztuki . 

Liczebność pozostałych gatunków  zwierzyny grubej na terenie OHZ: wg stanu na 10.03.2022r.
 

  • Sarna -  121 szt.
  • Jeleń -   112 szt.
  • Dzik -     70 szt.

OFERTA  ŁOWIECKA

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Góry Sowie", w którym nadleśnictwo jest koordynatorem,  ma łączną powierzchnię 14 426 ha, w tym obszarów leśnych 9 551 ha. Polowania organizujemy zarówno dla myśliwych krajowych, i zagranicznych.

 

Kontakt dla myśliwych:
Bartosz Słowiak
tel. Kom. 725 682 939         

 

SZKODY ŁOWIECKIE W UPRAWACH ROLNYCH                                       
                            

Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do Koła łowieckiego właściwego ze względu na miejsce powstania szkody oraz do nadleśnictwa dla szkód łowieckich powstałych w zasięgu nadleśnictwa na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Góry Sowie" .