Wydawca treści Wydawca treści

FSC FM_COC Certificate 23.12.2018_22.12.2023jpg_Page2.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Roman Warzecha, 17.01.19 07:24
Kategorie zawartości: Nasza praca » Certyfikaty » FSC

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Roman Warzecha
17.01.19 07:24
Status: Zatwierdzony
Pobierz (77k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 3 Lata temu 77k Pobierz

FSC FM_COC Certificate 23.12.2018_22.12.2023jpg_Page1.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Roman Warzecha, 17.01.19 07:24
Kategorie zawartości: Nasza praca » Certyfikaty » FSC

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Roman Warzecha
17.01.19 07:24
Status: Zatwierdzony
Pobierz (107k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 3 Lata temu 107k Pobierz

FSC FM_COC Certificate 23.12.2018_22.12.2023.pdf (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Roman Warzecha, 17.01.19 07:16
Kategorie zawartości: Nasza praca » Certyfikaty » FSC
1 z 2

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Roman Warzecha
17.01.19 07:16
Status: Zatwierdzony
Pobierz (346k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 3 Lata temu 346k Pobierz

Certyfikat FSC

Certyfikat Forest Stewardship Council

Ekosystemy reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego i stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji. Nie pozyskuje się drewna na obszarach wskazanych jako ekosystemy referencyjne.

Lasy HCFV

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Powierzchnie ochronne

Powierzchnie ochronne to powierzchnie wyznaczane w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności. Rozmiar i położenie mają zapewnić ciągłą obecność rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ekosystemów reprezentatywnych.