Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca w zakresie funkcjonowania Twierdzy Srebrna Góra

W dniu 2 marca 2023 r. w Twierdzy Srebrnogórskiej spotkali się Prezes Zarządu Spółki Twierdza Srebrna Góra – Emilia Pawnuk i Nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie – Antoni Bańdura, aby podpisać protokół zdawczo-odbiorczy do zawartej w ubiegłym roku umowy dzierżawy gruntu leśnego. Dopełnienie tej formalności to kolejny krok na drodze wzajemnej współpracy mającej na celu poprawę warunków funkcjonowania Twierdzy wśród terenów leśnych oraz jej dostępności dla turystów. Tym razem Spółka uzyskała prawo dysponowania gruntem leśnym i będzie mogła na nim wybudować podziemny zbiornik na wodę, która zasili Twierdzę. Pozwoli to na kontynuację remontów i otwarcie na terenie zabytku: m. in. hostelu, i kawiarni, które z pewnością uatrakcyjnią już i tak niesamowitą, jedną z największych górskich twierdz Europy.