Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie
74 81 71 383
74 81 71 384

ul. Noworudzka 9a

57-256 Bardo

 

NR KONTA: BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0087 5750 

                     BS    57 9533 1043 2002 0000 3753 0001     

 

Nadleśnictwo czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek, a gdy ten dzień jest wolny od pracy, w dniu następnym, w godz. 13:00 do 16:00
 

Pisemne oraz ustne skargi i wnioski należny składać 
w sekretariacie nadleśnictwa w godzinach pracy
7:00 - 15:00

Nadleśniczy
Antoni Bańdura
74 81 71 383
Zastępca Nadleśniczego
Roman Warzecha
74 81 71 383
Główny księgowy
Bożena Kocoń
74 81 71 383
Sekretarz
Oksana Kmiecik
74 81 62 616, 725 682 904
Inżynier Nadzoru
Kamil Witek
74 81 62 25, 725 682 924
Inżynier Nadzoru
Przemysław Zwaduch
74 81 62 23, 725 682 909

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Katarzyna Bul
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 74 81 62 605, 725 682 906
Paulina Janczak
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 74 81 62 606, 725 682 941
Katarzyna Rolbiecka-Witek
Specjalista ds. użytkowania lasu i edukacji
Tel.: 74 81 62 624; 725 682 901
Marek Cichoń
Specjalista ds. gospodarki drewnem (marketing)
Tel.: 74 81 62 607, 725 682 949
Bartosz Słowiak
Specjalista ds BHP i łowiectwa
Tel.: 74 81 62 621, 725 682 939
Alicja Kril
Specjalista ds. ochrony lasu i ochrony przyrody
Tel.: 74 81 62 608, 725 682 929

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Paulina Strzelec
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 74 81 62 614, 725 682 935
Dorota Jama
Księgowa
Tel.: 74 81 62 617, 533 937 609
Anna Stanisławek
Księgowa
Tel.: 74 81 62 611
Dagmara Międzybrocka
Księgowa
Tel.: 74 81 62 613
Marta Urbaniak
Księgowa
Tel.: 74 81 62 609, 725 682 977

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Dominika Minta
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 74 81 62 629, 725 682 954
Katarzyna Płaneta
Specjalista ds. transportu i zamówień publicznych
Tel.: 74 81 62 618, 725 682 920
Waldemar Jama
Specjalista ds. informatycznych i zamówień publicznych
Tel.: 74 81 62 626, 725 682 979
Aleksandra Golec
Sekretarka
Tel.: 74 81 62 600, 725 682 940

DZIAŁ KADR

Magdalena Warzecha
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 74 81 62 603, 695 737 154

POSTARUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Paweł Kuryloński
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 74 81 62 622, 725 682 931
Henryk Kassa
Strażnik leśny
Tel.: 74 81 62 622, 725 682 926

PUNKT ALARMOWO DYSPOZYCYJNY

Kinga Mucha
Referent ds. transportu i zamówień publicznych
Tel.: 74 81 62 618, 725 682 917 (w godz. 7.00 - 15.00)
Dyżurny (PAD Nadleśnictwo Henryków)
Tel.: 74 810 50 33 wew. 320, 502 346 007 (w godz. 15.00 - 20.00)

SPRAWY BHP

Bartosz Słowiak
Specjalista ds. BHP i łowiectwa
Tel.: 74 81 62 621, 725 682 939

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (RODO)

Tomasz Nowiński
Inspektor ochrony danych