Lista aktualności Lista aktualności

TWIERDZA W SREBRNEJ GÓRZE W DRODZE NA LISTĘ UNESCO

W ramach wzajemnej współpracy na rzecz Twierdzy Srebrna Góra, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie Antoni Bańdura, Prezes Twierdzy Srebrna Góra Emilia Pawnuk podpisali 10.08.2023r. porozumienie o współpracy na rzecz seryjnego wpisu transgranicznego twierdz górskich na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tytuł nominacji: nowożytne twierdze górskie - jako zachowane przykłady formowania krajobrazu dla potrzeb militarnych obiektów inżynieryjnych.

Jest to jeden z wielu kroków na drodze do uzyskania wpisu na listę UNESCO i dla dalszego rozwoju Twierdzy jako obiektu stanowiącego niewątpliwą atrakcję turystyczną regionu i powoli stającego się jego wizytówką po latach zapomnienia.

Podpisanie porozumienia zakończyła ciekawa wycieczka po remontowanych i modernizowanych zakamarkach Twierdzy.

 

CO NIECO O SAMEJ TWIERDZY:

Twierdza w Srebrnej Górze jest fascynującym obiektem i znakiem potrzeby człowieka do modyfikowania krajobrazu dla własnych potrzeb. Nie szczędząc środków przekształcono tu znaczną część masywu górskiego i stworzono samowystarczalny obiekt zdolny pomieścić i utrzymać niemal 4000 żołnierzy. Efekt? Przez niemal 100 lat swojego funkcjonowania jako obiekt wojskowy, twierdza nigdy nie została zdobyta.

Po  wyprowadzeniu wojsk z Twierdzy w 1867r. fortyfikacje stały się poligonem saperskim i artyleryjskim. Z czasem, zniszczone wybuchami i artylerią części Twierdzy zostały zaanektowane przez przyrodę i stały się miejscem występowania ciekawych gatunków roślin, również rzadkich i chronionych, oraz stanowią świetne zimowisko dla nietoperzy. „Leśna” część Twierdzy jest zarządzana obecnie przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie w imieniu Skarbu Państwa.

Główna część Twierdzy złożona min. z donjonu zachowała się w najlepszym stanie, jako, że już pod koniec XIX wieku stała się obiektem turystycznym: funkcjonowała tam restauracja, muzeum broni, platforma widokowa i izba pamięci. W Forcie Ostróg urządzono schronisko młodzieżowe a w kolejnych latach ośrodek szkoleniowy. Dopiero II Wojna Światowa i następujące po niej zmiany polityczne sprawiły, że Twierdza stopniowo zaczęła popadać w zapomnienie.

Twierdza Srebrnogórska ma więc dwa oblicza – to cywilizowane i to bardziej dzikie. Ma też dwóch właścicieli – odpowiednio Gminę Stoszowice i Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe. Jako strona zawartego porozumienia o współpracy na rzecz wpisu na listę UNESCO mamy również nadzieję dążyć do złączenia wszystkich obiektów składowych Twierdzy w rękach jednego właściciela, gdyż taka forma własności może być gwarantem równomiernego rozwoju całego obiektu.