Lista aktualności Lista aktualności

Roboty budowlane na szlaku turystyczny

Szanowni Państwo!

Informujemy, że rozpoczęto roboty budowlane na szlaku turystycznym prowadzącym wzdłuż drogi krzyżowej na szyt Góry Kalwarii pod nazwą „Zabudowa szlaku turystycznego w Leśnictwie Opolnica” polegające na przebudowie szlaku turystycznego - drogi leśnej wznoszącej się stromo w górę zbocza Góry Kalwarii.

 

Zadanie realizowane jest ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – projekt pn. ”Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://www.ckps.lasy.gov.pl/mala-retencja-gorska.

 

Przebudowa szlaku turystycznego rozpoczyna się powyżej placyku z kapliczką Źródło Maryi, w której znajduje się ujęcie wód w odległości ok. 10 m od ściany kapliczki, a bezpośrednio przy krawędzi drogi dla pojazdów samochodowych. Koniec przebudowy znajduje się w odległości ok. 80 m powyżej skrzyżowania szlaku turystycznego z drogą leśną (jezdną). Celem przebudowy odcinak drogi pieszej jest realizacji infrastruktury drogowej, która ma poprawić warunki przepływu wód w ciekach górskich na terenie administracyjnym nadleśnictwa oraz zabezpieczyć istniejące drogi leśne przed niszczącym działaniem wielkich wód.

 

Przewidywany termin zakończenia wyżej wymienionych prac planowany jest na koniec lipca 2020 r.

Informujemy również, że teren na którym wykonywane są roboty budowlane do czasu zakończenia prac jest czasowo wyłączony z użytkowania. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy pielgrzymów i turystów o korzystanie z alternatywnej drogi leśnej prowadzącej obok urwiska i punktu widokowego z Białym Krzyżem.

Materiały do pobrania