Lista aktualności Lista aktualności

Nowa realizacja wspólnej inwestycji drogowej z jednostkami samorządowymi - drogi w Gminie Stoszowice

Roboty budowlane przy drodze gminnej w m. Grodziszcze Kolonia w Gminie Stoszowice zostały zakończone. 

Komisyjny odbiór został przeprowadzony w piątek tj: 9 grudnia. W skład komisji wchodzili: pracownicy Gminy Stoszowice wraz z Wójtem Pawłem Gancarzem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Marcinem Józefiakiem, Sołtys Wsi Grodziszcze Piotr Sawicki, Przedstawiciel Wykonawcy Paweł Bis  oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Nadleśnictwo Bardo Śląskie reprezentował : Zastępca Nadleśniczego Roman Warzecha.

Odbiór komisyjny był okazją oficjalnego przekazania promesy w kwocie 100 000 zł od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bardo Śląskie dla władz samorządowych w osobie Wójta Gminy Stoszowice na cel realizacji w/w zadania.

 

Projekt zrealizowano pn. "Przebudowy drogi w m. Grodziszcze Kolonia, nr dz. 370, 145, 146/2, 225/7, 226, 234, 65" Część 2 realizowanej w ramach postępowania - "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze, Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów".