Lista aktualności Lista aktualności

LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest

W dniu 16 lutego w siedzibie Nadleśnictwa Bardo Śląskie odbylo się robocze spotkanie z przedstawicielami DGLP w Warszawie , RDLP we Wroclawiu oraz PTPP „PRO NATURA”.

Spotkanie dotyczylo projektu ochrony nietoperzy na południu Polski „LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest”.

Podstawowym celem projektu jest ochrona i zapewnienie trwałości populacji zagrożonych gatunków nietoperzy, w tym przede wszystkim: podkowca małego, nocka dużego, nocka orzęsionego oraz innych gatunków. Cel ten zostanie częsciowo osiągniety poprzez budowę odpowiednio dostosowanych schronień (wież oraz zimowisk). Zgodnie z fiszką projektu planowane jest wybudowanie 10 wież oraz 5 zimowisk. Obiekty będą zlokalizowane w następujących nadleśnictwach: Zdroje (1 wieża, 1 zimowisko), Bardo Śląskie (1 wieża), Prudnik (1 wieża, 1 zimowisko), Bielsko (1 wieża), Limanowa (1 wieża, 1 zimowisko), Krościenko (1 wieża), Nawojowa (1 wieża), Rymanów (1 wieża, 1 zimowisko), Dukla (1 wieża), Baligród (1 wieża, 1 zimowisko). 

Schroniska dla nietoperzy, które mają być usytuowane na terenie nadleśnictw będą to wieże  w kształcie dzwonnic drewnianych o wysokości ponad 10m. Miejsca te będa spełniać także rolę miejsc rozrodczych.

Oprócz wież w ich okolicy zostaną postawione schroniska w postaci budowli z kręgów o wysokości do 3m i średnicy 1,5m.

Na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie został wybrany obszar NATURA 2000 "KOPALNIE W ZŁOTYM STOKU" oraz "GÓRY ZŁOTE".

Dodatkowo w wybranych nadleśnictwach powstaną także zimowiska w postaci budowli "schronów" umieszczonych pod ziemią.

Całość projektu prowadzona jest przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro NATURA". Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych jest współbeneficjentem.  Całość kosztów pokryte zostaną z FUNDUSZY  EUROPEJSKICH.