Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie ochronne

Powierzchnie ochronne to powierzchnie wyznaczane w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności. Rozmiar i położenie mają zapewnić ciągłą obecność rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ekosystemów reprezentatywnych.

Powierzchnie ochronne  to powierzchnie wyznaczane w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności. Rozmiar i położenie mają zapewnić ciągłą obecność rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ekosystemów reprezentatywnych.