Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta studyjna studentów magisterskich Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie

W dniu 27 czerwca 2022r Nadleśnictwo Bardo Śląskie gościło grupę studentów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Wizytę zorganizował wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach wyjazdy związanego z wspólpracą z Czeskim Uniwersytetem Rolniczym.

Tematem przewodnim wizyty była gospodarka leśna w warunkach górskich i podgórskich, organizacja oraz problematyka związana z prowadzeniem szkółki i nasiennictwa w Nadleśnictwie Bardo Śląskie oraz Jugów.

Grupie studentów przewodniczył dr inż. Michał Orzechowski.

W pierwszej części spotkania , która odbyła się na terenie Plantacji Zachowawczej Jodły Nadleśnictwa Jugów studenci mieli okazję do zapoznania się z zasadami prowadzenia oraz celem tworzenia w/w obiektów. Całość prowadził Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Jugów Pan Gabriel Grobelny.

W dalszej części zastępca Nadleśniczego Roman Warzecha zaprezentował zasady prowadzenia Nadleśnictwa jako jednostki organizacyjnej LP oraz gospodarkę leśną w Naszej jednostce.

Następnie Leśniczy Szkółkarz Włodzimierz Biniaś zaprezentował Gospodarstwo Szkółkarskie Wilcza w którym przedstawił specyfikę prowadzenia produkcji szkółkarskiej w warunkach podgórskich.

Nasi goście byli bardzo zainteresowani prezentowanymi zagadnieniami, w wielu kwestiach zabierali głos i dopytywali się o szczegóły.

 

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem "ku pokrzepieniu sił do dalszej podróży w kierunku Nadleśnictwa Zdroje i dalej Czech".